Inteligentné
investovanie
od 20 €

Široké možnosti investovania

OVB ponúka možnosti investovania od široko diverzifikovaných ETF fondov, cez ekologicky a sociálne zodpovedné ESG fondy až po fondy od renomovaných spločností ako Amundi, Fidelity, Franklin Templeton a CQuadrat.

Investujte súčasne do stoviek
najväčších spločností

Investujte
ekologicky

Rozložte
investíciu

Mesačne chcem investovať?

po dobu

s očakávaným priemerným ročným výnosom

Hodnota Vašej investície môže
dosiahnuť 5346 €

* Orientačný výpočet vychádza z minulých dlhodobých priemerných výnosov základných tried investičných aktív (akcie, dlhopisy). Nakoľko minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov, kalkulácia nie je prísľubom ale len ilustráciou možného vývoja investície.

Akcie vs. krízy

Rast hodnoty amerických akcií v indexe S&P500 vs. globálne krízy.

S optimálnym nastavením
investovania Vám viem pomôcť

Ako Vás môžem kontaktovať?

spolupracovnik


Vás bude kontaktovať v prípade záujmu o investíciu

Kontaktné údaje, ktoré sem zadáte budú použité
len za účelom komunikácie so mnou.

OVB Logo

S investovaním do finančných nástrojov je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť finančného nástroja, preto spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do fondov v budúcnosti. Vo výpočtoch nie sú zahrnuté žiadne predajné a iné poplatky, ktoré sú spojené s investíciou, a nezohľadňujú ani vplyv inflácie na hodnotu výpočtu. O presných podmienkach investovania sa informujte u svojho finančného sprostredkovateľa. Tento materiál nepredstavuje osobné odporúčanie na kúpu, predaj alebo podržanie finančných nástrojov, ani nevyjadruje názory, stanoviská alebo komentáre OVB Allfinanz Slovensko a. s., ale slúži výlučne ako informačná a ilustračná pomôcka pre klienta. Materiál nepredstavuje reklamné ani iné marketingové oznámenie, ani nenahrádza posudzovanie vhodnosti v zmysle príslušných ustanovení osobitných predpisov. Taktiež neponúka plnohodnotný pohľad na poskytovanie finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu. Tento materiál neslúži na plnenie zákonných povinností uvedených v osobitných právnych predpisoch. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami do finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať aj na https://www.ovb.sk/sluzby/informacie-pre-klienta.html.